प्रमाणपत्रे

कंपनीने १ 199 199,, २०००, २०० ISO आयएसओ 000००० गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीचे प्रमाणपत्र, आयएसओ १00००१ - २०० environmental पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीचे प्रमाणपत्र आणि ओएचएसएएस १00००१ - २०० occup व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे प्रमाणपत्र, सेल्फ डिझाइन केलेले आणि विकसित पीईएक्स पाईप्स, बॉल वाल्व्ह आणि कोपरा व्हॉल्व्ह देखील आहेत उत्तर अमेरिकन देशांमध्ये आणि एनएसएफ, सीएसए, यूपीसी, उल आणि इतर उत्पादनांच्या प्रदेशात उत्पादन होते. उत्पादन प्रमाणपत्र

CE
सी.ई.

CE
सीएसए

CE
ISO9001

CE
आयएसओ 14001

CE
एनएसएफ

CE
OHSAS18001

CE
उल

CE
यूपीसी

CE
यूपीसी

CE
यूपीसी

CE
यूपीसी